114 Đại Lý
Đại Lý


THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GIỮ CHỖ CỦA VJACông ty Nam Việt xin thông báo Quy định mới của VJA về "Thời gian hold booking, pay later" như sau:

12 giờ kể từ khi ra code booking đối với Kênh Đại lý VJA, Call Center & phòng vé VJA.

06 giờ kể từ khi ra code booking đối với Kênh Website VJA, Mobile site VJA, Mobile Apps.Điều chỉnh bắt đầu từ ngày 15/9/2018 đối với các booking đặt chỗ mới. Với việc điều chỉnh thời gian giữ chỗ thanh toán sau này của VJA, kênh Đại lý có thêm quyền lợi, cạnh tranh hơn so với các đối tượng khách book lẻ trên website VJA. Kính chúc Quý Đại lý bán tốt và phát triển cùng Nam Việt.