Hoạt động từ thiện

Nam Việt luôn hướng đến cộng đồng bằng các hoạt động tình nguyện từ thiện, cùng chung tay chia sẻ tình thương đến với những mảnh đời khó khăn, neo đơn đặc biệt là các thiếu nhi, nhi đồng mồ côi không cha mẹ. Với phương châm "Lá lành dùm lá rách", hằng năm Nam Việt luôn tổ chức các hoạt động từ thiện, các chuyến đi ngắn ngày trao tình thương, vật phẩm đến cho người, cho đời.

 

 

Một số hình ảnh hoạt động trong năm 2017-2018: