aaa
Hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai kế hoạch vận chuyển hành khách

Hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai kế hoạch vận chuyển hành khách

21 Apr 2020

Bộ GTVT vừa ký văn bản hoả tốc số 3655/BGTVT-VT ngày 16/4/2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).

Theo đó, trong lĩnh vực vận tải hàng không, Bộ GTVT yêu cầu việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: nhóm có nguy cơ cao (nhóm I); nhóm có nguy cơ (nhóm II); nhóm có nguy cơ thấp (nhóm III) sẽ thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể.

Lịch khai thác các đường bay: Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (HAN -SGN); Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại (HAN - DAD); thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại (SGN - DAD) cụ thể như sau:

- Đường bay HAN - SGN và ngược lại: tổng tần suất 06 chuyến/ngày

- Đường bay HAN - DAD và ngược lại: tổng tấn suất 02 chuyến/ngày

- Đường bay SGN - DAD và ngược lại: tổng tấn suất 02 chuyến/ngày

Bộ cũng yêu cầu, đối với các đường bay ngoài 3 đường bay trên, yêu cầu các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi. 

Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: nhóm có nguy cơ cao (nhóm I), nhóm có nguy cơ (nhóm II), nhóm có nguy cơ thấp (nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung.

(Theo caa.gov.vn)

Tin khuyến mãi được nhiều người xem nhất